Assemblea i Junta directiva

El consumidors/ores i productors/ores socis i sòcies de la Magrana Vallesana formen part de la presa de decisions en igualtat de condicions.

L’Assemblea, convocada una vegada a l’any o quan es requereixi, és el principal òrgan de decisió i govern, però es delega a la Junta directiva l’aplicació de les decisions de l’entitat i la coordinació dels grups de treball i comissions, necessaris per treballar les diferents temàtiques de l’associació.

Grups de treball i comissions

La participació dels socis i sòcies s’organitza a través dels grups de treball i comissions, flexibles segons les necessitats de cada moment. Actualment existeixen quatre grups de treball:

  • Grup de treball Econòmic: es dedica a la millora de la rendibilitat, i als processos, pressupostos i temes administratius i legals de l’associació

  • Grup de treball Relacions Externes: s’encarrega de les relacions amb altres entitats, dels comunicats de premsa i ràdio, i, també, de participar en xerrades, actes o esdeveniments on intervé la Magrana Vallesana.

  • Grup de treball Botiga: s’ocupa de les relacions amb els grup de consum, de les tasques de manteniment de la botiga i de donar suport als treballadors/ores. Dins d’aquest grup està la Comissió de compres.

  • Grup de treball Participació i Comunicació: s’encarrega de la comunicació amb els socis i sòcies i de la comunicació a xarxes i fomenta la participació en l’associació a través de les activitats que proposen els socis i sòcies dins del projecte Engrana la Magrana.

Hort-museu del Lledoner

Els socis i sòcies de la Magrana també poden participar en el projecte de l’hort-museu de la Magrana, ubicat al Lledoner.

L’hort-museu de la Magrana és un hort col·laboratiu que es conrea en un terreny cedit per l’Ajuntament des de l’any 2014, emmarcat en un conveni de col·laboració que es renova periòdicament. Està situat a la cantonada dels carrers Ripollès i Joan Coromines, entre l’escola del Lledoner i el parc del Congost de Granollers.

L’hort el gestionem i treballem un grup de socis i sòcies de la Magrana, interessats a aprendre a conrear la terra, potenciar les varietats de llavors locals i el cultiu ecològic, i recuperar sòl agrícola a la zona urbana de Granollers. A l’hort-museu també s’hi duen a terme activitats relacionades amb l’educació i la sensibilització en col·laboració amb diverses entitats de la ciutat.